Събития / УМБАЛСМ Пирогов 32 души

УМБАЛСМ Пирогов 32 души

Конферентна зала към клиниката по кардиология.