Събития / ББР 150 души

ББР 150 души

Плащането е на място, без ф-ра, без ДДС!