Събития / Инвентар под наем

Инвентар под наем

Инвентар под наем в Център за Академични Изследвания за 60 души с 

обслужващ персонал.