Клиенти / Българска банка за развитие

Българска банка за развитие

Българската банка за развитие (ББР) е насърчителна и търговска банка със седалище в София, България.