Клиенти / Центърът за академични изследвания

Центърът за академични изследвания

Независима организация с нестопанска цел, която подкрепя академичното сътрудничество и научните изследвания на най-високо равнище.