Клиенти / Европейска Инвестиционна Банка

Европейска Инвестиционна Банка

Предоставя финансиране за проекти, които помагат за постигане на целите на ЕС във и извън Съюза.Има за цел да повишава потенциала на Европа по отношение на работните места и заетостта.